Home Page Pantos Prize Days The Team Official Homepage About Us Links Send Comments to Stefan Scerri

Prizeday Productions

Il-Qniepen ta' NotreDame Aladdin
(April 2016)

Il-Qniepen ta' NotreDame The Bells of Notre Dame
(April 2015)

Sib Soluzzjoni u Salva s-Sitwazzjoni S.S.U.S.S
(May 2014)

Kirana - Holqien l-Elementi Kirana
(May 2013)

Il-Grajja tal-Gungla The Jungle Book
(March 2012)

Monsieur Jourdain
Monsieur Jourdain
(March 2011)

Belle u l-Mostru

Is-Sultan u l-Kaptan The King and the Captain
(May 2009)

Il-Qaddej ta' Zewg Sidien

Is-Surmast
The Headmaster
(May 2007)

Kummiedja ta' l-Izbalji
The Comedy of Errors
(March 2006)

Album Muzikali
(May 2005)

Ganni Skikki
(May 2004)

The Lion King
(May 2003)

Anastasia
(May 2002)

The Girl Who Fell into a Book
(May 2001)

Les Miserables
Les Miserables
(May 2000)

The Hunchback of Notre Dame
The Bells of Notre Dame
(May 1999)

Hercules
Hercules
(May 1998)

The Jungle Book
The Jungle Book
(April 1997)

Monsieur Jourdain
Monsieur Jourdain
(April 1996)

The Secret Garden
The Secret Garden
(May 1995)

Beauty and the Beast
Beauty and the Beast
(May 1994)

Home Page
Top of Page